Labhale Amhas Bhagya Lyrics – लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी

Labhale Amhas Bhagya Lyrics

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी… Labhale Amhas Bhagya Lyrics in Marathi. Music composed by Kaushal Inamdar.  Labhale Amhas Bhagya Song Lyrics created by Suresh Bhat. लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी… आमुच्या मनामनात दंगते मराठी आमुच्या रगारगात रंगते मराठी आमुच्या … Read more