Savari Shivaji Chowka Madhi Lyrics | सवारी शिवाजी चौकामधी

Savari Shivaji Chowka Madhi is a song released by Waman Waghmode on YouTube. The song Amba Kalugalcha Pani Ga Amba is composed by Abhishek and Datta. The Marathi song Dashing Maina is written by Datta Gunjal & Nilesh Katake.

Savari Shivaji Chowka Madhi Song Details –

Song – Savari Shivaji Chowka Madhi
Singer – Waman Waghmode
Singer – Sajan Bendre
Music Composed – Abhishek and Datta
Song Writer – Sajan Bendre

Enjoy The Superhit Song ‘Savari Shivaji Chowka Madhi‘ Video Song and Lyrics

Savari Shivaji Chowka Madhi Song and Lyrics

सवारी शिवाजी चौकामधी
नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी…

बोल छत्रपती महाराजांचा विजय असो
अंबा कळगुळाचं पाणी ग अंबा
पाणी कशाला लाली लाल ग
लाली लाल..
पाणी कशाला लाली लाल ग
लाली लाल…

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी…

कधी पाया खंदीला।। खंदीला
कुण्या गवंड्याना बांधिला ग बांधिला
कुण्या गवंड्याना बांधिला ग बांधिला

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

बसली न्हायला चमकी हिरा ग हिरा
गाय मुखानं फुटला झरा ग फुटला झरा

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी…

आदेश भरती बुवांचा ग बुवांचा
द्यावा गिलावा कुंकवाचा ग कुंकवाचा

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

आरोळी भुकती गुरावानी ग अंबा
आली पळत वार्यावानी ग वार्यावानी

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी..

रावली झाली दाना दिन ।। दाना दिन
आरती ओवाळी आराधिन ग आराधिन..

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी….

close