Lagali Halad Lyrics | Subhedar Marathi Movie – लागली हळद

लागली हळद.. Lagali Halad Lyrics from Subhedar Marathi Movie. Halad song Sung by Rohit Raut, Nidhi Hegde and composed by Devdutta Manisha Baji. Lyrics penned by Digpal Lanjekar.

लागली हळद.. Lagali Halad Song Lyrics

Movie – Subhedar
Music – Devdutta Manisha Baji
Lyrics – Digpal Lanjekar
Vocals – Rohit Raut & Nidhi Hegde
Ovi Featuring – Saraswati Raghunath Nanekar
Music on – Everast Marathi

Enjoy The Superhit Song ‘Lagali Halad‘ Video Song and Lyrics

Lagali Halad Song Lyrics

अशी जात्याला इसवर
तुला सुपारी बांधयली
तुला सुपारी बांधयली
तुला सुपारी बांधयली ग बांधयली..

अशी बई गणाला माझ्या
नवरी हळद लागयली
नवरी हळद लागयली ग लागयली
हे लागली लागली हळद , लागली लागली हळद
लागली हळदी हळदी हळद …. लागली हळद
हे लागली हळदी हळदी हळद , लागली लागली हळद
लागली हळदी हळदी हळद …. लागली हळद…

हे गनरायाला पयल्यानं पुजला रं
गनरायाला पयल्यानं पजुला रं
अंबाई सजल्याली पुजली गं
अंबाई सजली गं
मांडवी मेढ ही रवली रं
मांडवी मेढ ही रवली रं
तोरनं सोन्याची सजली गं
तोरनं सजली गं..
लागली हळद हळद लागली हळद…

उलीशा सुखानं
हासली हळद
लागली हळद हळद लागली हळद
हळव्या डोळ्यातं
लाजली हळद
हे लागली लागली हळद, लागली लागली हळद
लागली हळदी हळदी हळद …. लागली हळद
हे राजाच्या धर्माची हळद
सवराज्य सोन्याची हळद
सपनाची मनी माखली माखली हळद
भगवी हळद..

भवानीच्या सवे शिवा, वरा तू देई मंगला
सुभाग्य देई तू सदा, भवानीच्या प्रिया शिवा
पवित्र भाव तू मना, सदैव राहो चिंतना
नतिचरामी कामना, वरा तू देई हे शिवा
अशी जात्याला इसवर
तुला सुपारी बांधयली
तुला सुपारी बांधयली
तुला सुपारी बांधयली ग बांधयली..

हो गोताची हळद, नात्याची हळद
सोयरी हळद, गोमटी हळद
बंधात मायेच्या बांधती हळद
मानसं माळंत सांधती हळद
हळदुली नाचत डोलत वाजत गाजत आली रं
नांदती नव्हाळी लव्हाळी नाजकू हळवी पाती गं….
लागली हळद
अ अ अ अ अ अ लागली हळद हळद लागली हळद
उलीशा सुखानं
हसली हळद
लागली हळद हळद लागली हळद
हळव्या डोळ्यातं
लाजली हळद
हे लागली लागली हळद , लागली लागली हळद
लागली हळदी हळदी हळद .. लागली हळद
हे राजाच्या धर्माची हळद
सवराज्य सोन्याची हळद
सपनाची मनी माखली माखली हळद
भगवी हळद…

close